Целогодишни обучителни курсове

Целогодишни обучителни курсове

Целогодишни обучителни курсове Занимателница-1   „Вече знам Азбуката” Компоненти на образователният модул: Учене чрез Метод Монтесори Учене чрез тялото Зрително- оптическа диференцияция на сходни по графично изписване букви и елементи от тях. И много други ...
Логопедичен кабинет

Логопедичен кабинет

Логопедичен кабинет   Логопедичен кабинет Дейзи извършва, диагностика и терапия на езикови и говорни нарушения при деца и младежи. Работи със системи одобрени от МОН Работата със детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето Развитие на...
Метод „Монтесори”

Метод „Монтесори”

Метод „Монтесори”   Философията на метода „Монтесори” е повлиян от философията на католическото учение за Величието на човека.Тя приема идеята за обучение чрез сетива и чрез директен опит, уповавайки се на сензорната стимулация. Методиката е базирана на прехода...
Важно за родители

Важно за родители

Важно за родителите   Над какво е необходимо да се обърне внимание!!! Развитието на говорът е строго индивидуално при всяко дете, но ако вашето дете дълго време употребява едни и същи думи или няма такива до 3 годишна възраст, вашите притеснения са основателни....
Логопедични нарушения

Логопедични нарушения

Логопедичен кабинет Дейзи извършва, диагностика и терапия на езикови и говорни нарушения при деца и младежи.   Артикулационни нарушения Те са едни от най-често срещаните в нашата практика. Изразяват се в замени (субституции), пропуски (елизии), изопачаване на...