Специализирани тестове и програми

Специализирани тестове и програми

Специализирани тестове В логопедичен кабинет „Дейзи” се извършват, диагностични процедури с най-новите и съвременни тестови батерии.   Оценка на четенето Декодиране и разбиране при деца от първи и втори клас.   DESK 3-6 R Дортмунски скрининг тест на детското...
Последователност при появата на звуковете

Последователност при появата на звуковете

Последователност при появата на звуковете   Броят на звуковете нараства във възрастта от 0 до 2, от 3 до 4 и от 26 до 27 години (О. Ървин). През първия месец са налице някой гласни (а, е) и някой задни съгласни (к, х). През втория и третия –...
Развитие на детската реч

Развитие на детската реч

Развитие на детската комуникативна способност   Всяко дете наследява от родителите си способността за говор не като някаква оавтоматично проявяваща се способност, а само като определено общо предразположение. За да може това предразположение да се реализира...