Логопедичен кабинет

Логопедичен кабинет

 

Логопедичен кабинет Дейзи извършва, диагностика и терапия на езикови и говорни нарушения при деца и младежи.

Работи със системи одобрени от МОН

Работата със детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето

Развитие на комуникативни умения

Извършва се диагностика за готовността на детето за постъпване в училище

Работи се с водещи фирми в производството на игри развиващи когнитивните процеси – внимание, мислене, памет

Разполага с кътове по интереси – рисуване, моделиране, конструиране