Последователност при появата на звуковете

Последователност при появата на звуковете

 

Броят на звуковете нараства във възрастта от 0 до 2, от 3 до 4 и от 26 до 27 години (О. Ървин).

През първия месец са налице някой гласни (а, е) и някой задни съгласни (к, х).

През втория и третия – „М“, „Н“, „Г“.

През четвъртия месец съгласните м, к, р, п, б, н, г и повечето гласни.

През шестия месец – носово произнасяне на „м“ и „г“, включване на езико-зъбните (с, з) и полугласните (у, е).

Към деветия месец по-голямо количество на задни съгласни (к, г, х), всички гласни и полугласни, и голяма гъвкавост и тоналност на звуковете.

Към 3 годишна възраст се появяват простите изречения, които постепенно се разширяват и слагат начало на по-сложно изказване.

Към четвъртата година започва началото на сложното изречение.

Към петата се забелязват сложни граматически конструкции.

Към шестата и седмата звуковата система трябва да е напълно изградена.