Специализирани тестове

Специализирани тестове

В логопедичен кабинет „Дейзи” се извършват, диагностични процедури с най-новите и съвременни тестови батерии.

 

Оценка на четенето

Декодиране и разбиране при деца от първи и втори клас.

 

DESK 3-6 R

Дортмунски скрининг тест на детското развитие за възраст 3-6г и 11м.

 

DDE II – Тестова батерия

Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

Тази батерия от тестове  позволява, да се  установи  актуалното състояние на уменията за четене и писане, както и за по-доброто разбиране на техните характеристики в случай, че се окажат проблемни.

 

Картинен тест за фонологично осъзнаване за деца между 4 и 7 години – КТФО

Този тест може да се прилага за:

 • Да се установи нивото на развитие на фонологичното осъзнаване и скоростта на серийно назоваване на деца във възраст от 4 до 7 години.
 • С диагностични цели при преценка на риск от дислексия
 • С терапевтични цели за индивидуализация при планиране на програми за развитие на фонологичното осъзнаване.

 

Тест Диагностика и  превенция на езика 3-4г  – Д.П.Е  3-4

Това е бърз тест за оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие на деца,  чиято възраст е 3 -4 г. Целта на тази методика е ранно идентифициране на децата в риск,  както и   тяхното насочване към програми за превенция  на нарушенията в писмената реч.

 

Тест  “ Училищна готовност”

Базиран на Държавни образователни изисквания  /ДОИ/

 

Поведенчески въпросник за деца на възраст 1.5-5години

(изследване на езиково развитие) CBCL 1=5-5/LDS

 

Въпросник към възпитатели и учители

(C-TRF)

 

Developmental Profile 3

Рейтинг скалата дава възможност за изследване на детето от раждането до 12г. и 11м в пет скали:

 • Скала “ физическо развитие“
 • Скала за адаптивно поведение
 • Социално-емоционална скала
 • Когнитивна скала
 • Скала за комуникация

 

НОВО В кабинет „Дейзи”
Обучение чрез програмата „Brain Gym”

Програмата представлява образователни серии от бързи, забавни и ефективни движения ,които увеличават потенциала за учене.Подобряват  концентрацията, обема на внимание и памет.Системата цели интеграция на различни сфери на мозъка и тялото.

 

Предречева Логопедична терапия

 • Мануален масаж на лицеви точки и зони
 • Сензо-моторна стимулация на оралната мускулатура
 • Вибраторна стимулация
 • Стимулация с ортодонтски душ
 • Комуникативна терапия