Метод „Монтесори”

Метод „Монтесори”

 

Философията на метода „Монтесори” е повлиян от философията на католическото учение за Величието на човека.Тя приема идеята за обучение чрез сетива и чрез директен опит, уповавайки се на сензорната стимулация.
Методиката е базирана на прехода от реална и конкретна стимулация, към абстрактното схващане.
Детето инкранира в себе си всичко от света наоколо, това което очите му виждат и ушите му чуват. Тя вярва, че всяко дете притежава вътрешна сила, която го кара да расте и учи, и това се наблюдава в спонтанните му занимания.
Монтесори описва етапите на развитие при децата по следния начин:

 1. Етап от 0-6г – Попиващ ум“- най-важен период на трансформация разделен на
  • 0-3г – подсъзнателен Попиващ ум
  • 3-6г – съзнателен Попиващ ум
 2. Етап 6-12г – среден период
 3. Етап 12-18г – период на трансформации с подпериоди
  • 12-15г – пубертет
  • 15-18г – юношество

През периода на” Попиващ ум” личността преминава през големи промени и затова е най-важен в цялостното развитие на детето-когнитивно, физическо и психическо.
Друг основен принцип на педагогиката на Монтесори е” Свободата на ученика”, която позволява развитието на индивида и спонтанното изразяване на детската природа.
Метода е много внимателно съставен и учи само по една стъпка от просто към сложно и от конкретно към абстрактно.
Материалите имат вграден „Контрол на грешката „децата сами се „поправят” в случай на грешка.”Попиващия ум” тя го описва като постоянно развиващ се.

 

Трите най-важни принципа в метода на Монтесори са:

 • Наблюдение
 • Индивидуална свобода
 • Подготовка на заобикалящата среда

 

Важни принципи в метода:

 • Детето да е активен участник в образованието си
 • Наблюденията показват, че децата съвсем естествено сами разрешават проблемите си
 • Децата учат чрез активно взаимодействие със собствената си среда
 • Да изследват и да взаимодействат са основните фактори в развитието им.
 • Детското развитие следва универсален модел на развитие, но с индивидуални разлики във времето.

 

Важните дейности на ръката и ума активират връзката между периферия и център.
Най-важната черта на подготвената среда е Редът. Да няма хаос. Средата да бъде достъпна и напълно естествена с природни материали. Монтесори подчертава, че всички същества се развиват самостоятелно и възрастните не бива да нарушават това развитие.

Независимостта е последователно развитие водещо до самоусъвършенстване и независимост. Възрастният трябва да даде възможност на детето да изследва средата. Когато децата са самостоятелни и могат да правят нещата за себе си, те се чувстват самоуверени.

При Монтесори учителката се нарича директорка и нейната роля е да насочва естествена енергия на детето , най-важното е детето да се концентрира.Когато детето директно работи с ръцете си, това е висока концетрация, която води до медитация и накрая детето става удовлетворено.

В тази педагогика се препоръчва използването на урока в три части:

 1. Това е
 2. Дай ми
 3. Какво е това?

 

В целия метод детето трябва да бъде следвано, а възрастния или директорката да помагат на детето да действа, да проявява воля и да мисли за себе си, тъй като така то ще придобие физическа и психическа независимост, когато стане самостоятелно.Трябва да бъдат разбрани детските нужди и причините за лошото поведение да приемем децата такива каквито са и да бъдем позитивни. Искрено се вярва в детската доброта и да се помага на децата да повярват в себе си да оценят усилията, напредъка и справянето с дадена задача .

Изключително подпомагащ и доказан метод в терапията на деца с тежки езиково-говорни нарушения, обучителни трудности, с ХАДВ .

Логопед Десислава Ташкова е сертифицирана в обучение по Монтесори метод.

Изготвил: Десислава Миланова Ташкова